Công Ty TNHH Thương Mại Thép Chi

2901967879

Mã số thuế 2901967879 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 2901967879 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Thép Chi được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Thương Mại Thép Chi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2901967879 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Thép Chi:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2901967879 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Thép Chi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.