Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Hà Tuyên

5400507298

Mã số thuế 5400507298 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5400507298 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Hà Tuyên được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Hà Tuyên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5400507298 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Hà Tuyên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hòa Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5400507298 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hòa Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TM Và Dịch Vụ Hà Tuyên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.