Công Ty TNHH TMSXDV Việt Tâm

4201846375

Mã số thuế 4201846375 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 4201846375 là mã số thuế của Công Ty TNHH TMSXDV Việt Tâm được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH TMSXDV Việt Tâm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201846375 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TMSXDV Việt Tâm:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201846375 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TMSXDV Việt Tâm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.