Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Lê Huyên

4401061744

Mã số thuế 4401061744 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 4401061744 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Lê Huyên được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Lê Huyên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4401061744 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Lê Huyên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Phú Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4401061744 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Lê Huyên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.