Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Bảng Xanh

2400856818

Mã số thuế 2400856818 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 2400856818 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Bảng Xanh được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Bảng Xanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400856818 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Bảng Xanh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400856818 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Bảng Xanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.