Đại Lý Thuốc Tây Số 216

3600185460

Mã số 3600185460 là mã số thuế của Đại Lý Thuốc Tây Số 216.

Đại Lý Thuốc Tây Số 216 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 1001 với mã số thuế là 3600185460 kể từ ngày 16/03/1998 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/1996, tính đến nay Đại Lý Thuốc Tây Số 216 đã thành lập được hơn 23 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Đại Lý Thuốc Tây Số 216Trần Thị Hồng Châu - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Đại Lý Thuốc Tây Số 216:

  • Địa chỉ:
    áp II Xuân Hưng, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3600185460 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Đại Lý Thuốc Tây Số 216 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3600185460 được cập nhật lần cuối vào lúc .