Mã số thuế tại Đắk Nông

MaSoThue.biz cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Mã số thuế của tất cả các Công tyDoanh nghiệp tại Đắk Nông.

Công ty và Doanh nghiệp tại Đắk Nông

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Xăng Dầu Duy Thanh tọa lạc tại địa chỉ Khối 9, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000291.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 14 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đình Diệm tọa lạc tại địa chỉ Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000340.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Phát tọa lạc tại địa chỉ Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hòa, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000358.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 14 năm.

DNTN Thương Mại Sơn Thơ tọa lạc tại địa chỉ Xã Nâm NJang, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000365.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Tuấn tọa lạc tại địa chỉ Thôn Quảng Thuận - Xã Nghĩa Tháng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R có mã số thuế là 6400000397.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Hoàng tọa lạc tại địa chỉ Số 65, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000421.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Hợp Tác Xã Nông Lâm Nghiệp Và Thương Mại Tia Sáng tọa lạc tại địa chỉ Thôn Tân Lợi, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000439.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 3 năm.

Công Ty TNHH Xuân Bình tọa lạc tại địa chỉ Thôn 2, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000622.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Trung Tâm Quy Hoạch Khảo Sát Thiết Kế Nông Lâm Nghiệp tọa lạc tại địa chỉ Khu nhà Công vụ, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000693.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

DNTN Trung Nguyên tọa lạc tại địa chỉ Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000728.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệu tọa lạc tại địa chỉ Thôn Kẻ Đọng, Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000767.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Duy 2 tọa lạc tại địa chỉ Thôn 2, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000774.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Cáo Abc tọa lạc tại địa chỉ Đường 23/3, tổ 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000823.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 14 năm.

Cục Thuế Tỉnh Đăk Nông tọa lạc tại địa chỉ Đường 23/3, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000855.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Phú Bình tọa lạc tại địa chỉ Thôn 1, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000862.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Nguyễn Văn Hoàng tọa lạc tại địa chỉ Đường Hai Bà Trưng, Tổ 10 - P. Nghĩa Thành, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000911.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 7 năm.

DNTN Xăng Dầu Tiên Thành tọa lạc tại địa chỉ Thôn 2, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400000936.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Ngọc Tuyết tọa lạc tại địa chỉ Thôn Đức Hòa, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001055.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Hà tọa lạc tại địa chỉ Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001094.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

DNTN Thương Mại Minh Tuấn tọa lạc tại địa chỉ Thôn 11B, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001136.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đức Lâm tọa lạc tại địa chỉ Thôn 8, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001143.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đắk Nguyên tọa lạc tại địa chỉ Số 20, Nguyễn Tri Phương, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001224.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đăk Nông tọa lạc tại địa chỉ Đường Phan Kế Bính, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001249.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Vận Tải Hương Cần tọa lạc tại địa chỉ Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001351.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 12 năm.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn N&S tọa lạc tại địa chỉ Thôn Tân Lợi, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R có mã số thuế là 6400001400.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 15 năm.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Đắk Nông tọa lạc tại địa chỉ Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông có mã số thuế là 6400001418.

Vừa mới thành lập cách đây khoảng 10 năm.