Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Đông Dương Sky

0109246273

Mã số 0109246273 là mã số thuế của Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Đông Dương Sky.

Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Đông Dương Sky đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109246273 kể từ ngày 01/07/2020.


Thông tin liên hệ của Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Đông Dương Sky:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109246273 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Đông Dương Sky trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109246273 được cập nhật lần cuối vào lúc .