Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn Hưng

1800134036

Mã số 1800134036 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn Hưng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn Hưng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1800134036 kể từ ngày 15/05/2007 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/05/2007, tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn Hưng đã thành lập được hơn 14 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn HưngVõ Tấn Hưng - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn Hưng:

  • Địa chỉ:
    ấp Nhơn Thành, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
    .
  • Số điện thoại 071038230030918.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1800134036 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cai Nghiện Ma Túy Tấn Hưng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1800134036 được cập nhật lần cuối vào lúc .