Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Vũ Văn Kiên

3702978878

Mã số 3702978878 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Vũ Văn Kiên.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Vũ Văn Kiên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702978878 kể từ ngày 12/05/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Vũ Văn Kiên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702978878 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Vũ Văn Kiên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702978878 được cập nhật lần cuối vào lúc .