Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Du Lịch Danh Toàn

1900672711

Mã số 1900672711 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Du Lịch Danh Toàn.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Du Lịch Danh Toàn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1900672711 kể từ ngày 24/02/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Du Lịch Danh Toàn:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bạc Liêu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1900672711 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bạc Liêu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Du Lịch Danh Toàn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1900672711 được cập nhật lần cuối vào lúc .