Doanh Nghiệp Tư Nhân Hân Hải Hân

6101283002

Mã số 6101283002 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hân Hải Hân.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hân Hải Hân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101283002 kể từ ngày 23/06/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hân Hải Hân:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh KonTum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101283002 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hân Hải Hân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6101283002 được cập nhật lần cuối vào lúc .