Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hiệp - An Thủy

1301102381

Mã số 1301102381 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hiệp - An Thủy.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hiệp - An Thủy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1301102381 kể từ ngày 13/01/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hiệp - An Thủy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bến Tre
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1301102381 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bến Tre.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Hiệp - An Thủy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1301102381 được cập nhật lần cuối vào lúc .