Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Thanh Xuân

3901323812

Mã số 3901323812 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Thanh Xuân.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Thanh Xuân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901323812 kể từ ngày 18/01/2022.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Thanh Xuân:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901323812 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Thanh Xuân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901323812 được cập nhật lần cuối vào lúc .