Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Vĩnh Phú

0316976648

Mã số 0316976648 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Vĩnh Phú.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Vĩnh Phú đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316976648 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Vĩnh Phú:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316976648 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Vĩnh Phú trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316976648 được cập nhật lần cuối vào lúc .