Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa

3700142929

Mã số 3700142929 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3700142929 kể từ ngày 19/09/1992 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/09/1992, tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa đã thành lập được hơn 29 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim HoaHuỳnh Thị Kim Hoa - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa:

  • Địa chỉ:
    Số 14 NTH PC, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
    .
  • Số điện thoại 06503822254.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3700142929 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hoa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3700142929 được cập nhật lần cuối vào lúc .