Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Quang Bình

3901311567

Mã số 3901311567 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Quang Bình.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Quang Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901311567 kể từ ngày 26/02/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Quang Bình:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901311567 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Quang Bình trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901311567 được cập nhật lần cuối vào lúc .