Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn I

3600189592

Mã số 3600189592 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn I.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn I đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3600189592 kể từ ngày 25/11/1996 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/02/1992, tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn I đã thành lập được hơn 24 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn IBùi Đức Kiên - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn I:

  • Địa chỉ:
    Số 1865, ấp 3, Xã Suối Nho, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Số điện thoại 0613874113.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3600189592 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tuấn I trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3600189592 được cập nhật lần cuối vào lúc .