Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng

5801416746

Mã số 5801416746 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801416746 kể từ ngày 09/10/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 09/10/2019, tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng đã thành lập được hơn 3 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm ĐồngĐoàn Thủy Hùng Anh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng:

  • Địa chỉ:
    Sồ 27/6 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Số điện thoại 0908399036.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801416746 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801416746 được cập nhật lần cuối vào lúc .