Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng

5801416746

Mã số thuế 5801416746 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801416746 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5801416746.


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5801416746 với mã số thuế là 5801416746 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng:

  • Địa chỉ:
    Sồ 27/6 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801416746 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.