Doanh Nghiệp Tư Nhân Nên Thanh

1301107693

Mã số 1301107693 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nên Thanh.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nên Thanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1301107693 kể từ ngày 23/06/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nên Thanh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bến Tre
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1301107693 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bến Tre.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nên Thanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1301107693 được cập nhật lần cuối vào lúc .