Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Lê Trọng Mạnh

0317291076

Mã số 0317291076 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Lê Trọng Mạnh.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Lê Trọng Mạnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317291076 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Lê Trọng Mạnh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317291076 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Lê Trọng Mạnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317291076 được cập nhật lần cuối vào lúc .