Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Hữu Cầu

1201643411

Mã số 1201643411 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Hữu Cầu.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Hữu Cầu đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1201643411 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Hữu Cầu:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tiền Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1201643411 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiền Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Hữu Cầu trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1201643411 được cập nhật lần cuối vào lúc .