DNTN Sáu Đào

3600131218

Mã số 3600131218 là mã số thuế của DNTN Sáu Đào.

DNTN Sáu Đào đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 4701001316 với mã số thuế là 3600131218 kể từ ngày 24/09/2004.


Người đại diện theo pháp luật của DNTN Sáu ĐàoNguyễn Xuân Đào - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của DNTN Sáu Đào:

  • Địa chỉ:
    187 ấp Tân Phong QL 56 Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Số điện thoại 0061721311.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3600131218 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của DNTN Sáu Đào trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3600131218 được cập nhật lần cuối vào lúc .