Doanh Nghiệp Tư Nhân Tạ Minh Cao

1702192223

Mã số 1702192223 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tạ Minh Cao.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tạ Minh Cao đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1702192223 kể từ ngày 26/03/2020.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tạ Minh Cao:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Kiên Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1702192223 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kiên Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tạ Minh Cao trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1702192223 được cập nhật lần cuối vào lúc .