Doanh Nghiệp Tư Nhân Thực Phẩm Sạch Phương Thảo

0109536399

Mã số 0109536399 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thực Phẩm Sạch Phương Thảo.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thực Phẩm Sạch Phương Thảo đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109536399 kể từ ngày 02/03/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thực Phẩm Sạch Phương Thảo:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109536399 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thực Phẩm Sạch Phương Thảo trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109536399 được cập nhật lần cuối vào lúc .