Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Tuất

5801412773

Mã số thuế 5801412773 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801412773 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Tuất được thành lập vào ngày .


Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường TuấtNguyễn Thị Tuất - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Tuất đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801412773 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Tuất đã thành lập được hơn 2 tháng.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Tuất:

  • Địa chỉ:
    Thôn 4, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801412773 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thường Tuất trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.