Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Anh Hằng

3401203193

Mã số 3401203193 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Anh Hằng.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Anh Hằng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3401203193 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Anh Hằng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Thuận
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3401203193 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Anh Hằng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3401203193 được cập nhật lần cuối vào lúc .