Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Phong Loan

2200775696

Mã số 2200775696 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Phong Loan.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Phong Loan đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2200775696 kể từ ngày 26/03/2020.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Phong Loan:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Sóc Trăng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2200775696 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Sóc Trăng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Phong Loan trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2200775696 được cập nhật lần cuối vào lúc .