Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan

2800101561

Mã số 2800101561 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2800101561 kể từ ngày 14/10/2008 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/11/2008, tính đến nay Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan đã thành lập được hơn 12 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến LoanNguyễn Quốc Tiến - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan:

  • Địa chỉ:
    Nhà ông Nguyễn Quốc Tiến- Tiểu khu 6- TT Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại 0373709085.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2800101561 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Loan trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2800101561 được cập nhật lần cuối vào lúc .