Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi

5801468261

Mã số 5801468261 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801468261 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801468261 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & Dịch Vụ Minh Chi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801468261 được cập nhật lần cuối vào lúc .