Doanh Nghiệp Tư Nhân TM-DV Xăng Dầu Châu Khoa

2100661254

Mã số 2100661254 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân TM-DV Xăng Dầu Châu Khoa.

Doanh Nghiệp Tư Nhân TM-DV Xăng Dầu Châu Khoa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2100661254 kể từ ngày 15/10/2020.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân TM-DV Xăng Dầu Châu Khoa:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Trà Vinh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2100661254 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Trà Vinh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân TM-DV Xăng Dầu Châu Khoa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2100661254 được cập nhật lần cuối vào lúc .