Doanh Nghiệp Tư Nhân Unicorn Station

2200792194

Mã số 2200792194 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Unicorn Station.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Unicorn Station đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2200792194 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Unicorn Station:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Sóc Trăng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2200792194 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Sóc Trăng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Unicorn Station trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2200792194 được cập nhật lần cuối vào lúc .