Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Hiệp

2700914179

Mã số 2700914179 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Hiệp.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Hiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2700914179 kể từ ngày 15/10/2020.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Hiệp:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Ninh Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2700914179 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Ninh Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Hiệp trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2700914179 được cập nhật lần cuối vào lúc .