Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Đô Thu Khả

6001721911

Mã số 6001721911 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Đô Thu Khả.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Đô Thu Khả đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001721911 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Đô Thu Khả:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001721911 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Đô Thu Khả trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6001721911 được cập nhật lần cuối vào lúc .