Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sáu Đức

1301107333

Mã số 1301107333 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sáu Đức.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sáu Đức đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1301107333 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sáu Đức:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bến Tre
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1301107333 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bến Tre.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sáu Đức trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1301107333 được cập nhật lần cuối vào lúc .