Đoàn Quy Hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh Hóa

2800106055

Mã số 2800106055 là mã số thuế của Đoàn Quy Hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh Hóa.


Người đại diện theo pháp luật của Đoàn Quy Hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh HóaLê Thị Minh Nguyệt - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Đoàn Quy Hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh Hóa:

  • Địa chỉ:
    43 Đại lộ Lê Lợi, P Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại 0373721679.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2800106055 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Đoàn Quy Hoạch Nông Lâm Nghiệp Thanh Hóa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2800106055 được cập nhật lần cuối vào lúc .