Doanh Nghiệp TN Test Test Tên Tài

8854168885

Mã số 8854168885 là mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Test Test Tên Tài.

Doanh Nghiệp TN Test Test Tên Tài đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 8854168885 kể từ ngày 29/04/2021.


Thông tin liên hệ của Doanh Nghiệp TN Test Test Tên Tài:

  • Địa chỉ:
    Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 8854168885 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Doanh Nghiệp TN Test Test Tên Tài trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 8854168885 được cập nhật lần cuối vào lúc .