Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc Premium

0316049749

Mã số 0316049749 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc Premium - còn có tên giao dịch là GIA PHUC PREMIUM REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc Premium đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316049749 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc Premium đã thành lập được hơn 3 ngày.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc PremiumTrần Văn Được - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc Premium:

  • Địa chỉ:
    136 đường 6, khu phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316049749 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gia Phúc Premium trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316049749 được cập nhật lần cuối vào lúc .