Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong

0700835406

Mã số 0700835406 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong.

Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0700835406 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/01/2020, tính đến nay Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong đã thành lập được hơn 6 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm PhongNguyễn Văn Thanh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong:

  • Địa chỉ:
    Thôn Hoàng Mai Yên, Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
    .
  • Số điện thoại 0983927037.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0700835406 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Liêm Phong trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0700835406 được cập nhật lần cuối vào lúc .