HTX Đông Bắc

3600187210

Mã số 3600187210 là mã số thuế của HTX Đông Bắc.


Người đại diện theo pháp luật của HTX Đông BắcVõ Ngọc Châu - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của HTX Đông Bắc:

  • Địa chỉ:
    292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3600187210 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của HTX Đông Bắc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3600187210 được cập nhật lần cuối vào lúc .