Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến Chuyển

5702011851

Mã số 5702011851 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến Chuyển.

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến Chuyển đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702011851 kể từ ngày 11/09/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 11/09/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến Chuyển đã thành lập được hơn 5 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến ChuyểnNguyễn Tiến Chuyển - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến Chuyển:

  • Địa chỉ:
    Tràng Bảng 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Số điện thoại 0976386160.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702011851 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại Nông, Lâm Thủy Sản Tiến Chuyển trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702011851 được cập nhật lần cuối vào lúc .