Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan

4700277879

Mã số 4700277879 là mã số thuế của Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan.

Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4700277879 kể từ ngày 06/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 06/12/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng QuanNông Công Chức - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan:

  • Địa chỉ:
    Thôn Nà Ngần, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn
    .
  • Số điện thoại 0984259794.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4700277879 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Kạn.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã HTX Khẩu Nua Lếch Thượng Quan trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4700277879 được cập nhật lần cuối vào lúc .