Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình An

6001666072

Mã số 6001666072 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình An.

Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình An đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001666072 kể từ ngày 13/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 13/08/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình An đã thành lập được hơn 4 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình AnNguyễn Văn Dưỡng - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình An:

  • Địa chỉ:
    Đương Mạc Thị Bưởi, Tổ dân phố 1, Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Số điện thoại 0843544579.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001666072 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ Và Thương Mại Bình An trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6001666072 được cập nhật lần cuối vào lúc .