Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững Dliêya

6001666107

Mã số 6001666107 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững Dliêya.

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững Dliêya đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001666107 kể từ ngày 13/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 13/08/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững Dliêya đã thành lập được hơn 12 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững DliêyaDương Xuân Cảnh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững Dliêya:

  • Địa chỉ:
    Thôn Đồng Tâm, Xã Đliê Ya, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Số điện thoại 0967060898.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001666107 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bền Vững Dliêya trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6001666107 được cập nhật lần cuối vào lúc .