Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk Song

6400410770

Mã số 6400410770 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk Song.

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk Song đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6400410770 kể từ ngày 13/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/08/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk Song đã thành lập được hơn 12 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk SongNghiêm Xuân Dưng - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk Song:

  • Địa chỉ:
    Thôn Thuận Thành, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
    .
  • Số điện thoại 0976584444.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6400410770 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Nông.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ-Dịch Vụ Hòa Phát Đắk Song trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6400410770 được cập nhật lần cuối vào lúc .