Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng Đen

6101262588

Mã số 6101262588 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng Đen.

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng Đen đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101262588 kể từ ngày 11/09/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 09/09/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng Đen đã thành lập được hơn 11 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng ĐenNguyễn Viết Tiến - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng Đen:

  • Địa chỉ:
    Thôn Kon Chênh, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum
    .
  • Số điện thoại 0987971819.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101262588 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Tiến Măng Đen trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6101262588 được cập nhật lần cuối vào lúc .