Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng Lô

5200906016

Mã số 5200906016 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng Lô.

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng Lô đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5200906016 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 06/12/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng Lô đã thành lập được hơn 10 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng LôSầm Sơn - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng Lô:

  • Địa chỉ:
    Thôn Bắc, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200906016 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Lũng Lô trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5200906016 được cập nhật lần cuối vào lúc .