Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn Cường

5000872916

Mã số 5000872916 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn Cường.

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn Cường đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000872916 kể từ ngày 22/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 22/01/2020, tính đến nay Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn Cường đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn CườngBùi Khánh Cường - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn Cường:

  • Địa chỉ:
    Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Số điện thoại 0945473110.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000872916 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tuấn Cường trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000872916 được cập nhật lần cuối vào lúc .