HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương Cẩn

3002151962

Mã số 3002151962 là mã số thuế của HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương Cẩn.

HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương Cẩn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 280907000251 với mã số thuế là 3002151962 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/2020, tính đến nay HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương Cẩn đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương CẩnVõ Quang Lương - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương Cẩn:

  • Địa chỉ:
    Thôn Phúc Hải, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002151962 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của HTX Thu Mua Chế Biến Thủy Sản Lương Cẩn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002151962 được cập nhật lần cuối vào lúc .