Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên

5000871197

Mã số 5000871197 là mã số thuế của Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên.

Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000871197 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên đã thành lập được hơn 10 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên NguyênNguyễn Văn Thiết - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên:

  • Địa chỉ:
    Thôn Hợp Long 2, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Số điện thoại 0389662665.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000871197 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Hợp Tác Xã Thủy Sản Yên Nguyên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000871197 được cập nhật lần cuối vào lúc .